15.8 mm Campobasso Sab 15 Mag
13.6 mm Brindisi Sab 15 Mag
13.5 mm Taranto Sab 15 Mag